Disclaimer

Bij het maken van deze internetsite heeft Saul Advocatenkantoor de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Saul Advocatenkantoor is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Saul Advocatenkantoor of informatie van derden waarnaar op deze website wordt verwezen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Saul Advocatenkantoor.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite gaan naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Saul Advocatenkantoor verder geen controle heeft. Saul Advocatenkantoor is niet verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.